تاریخ خبر: ١٣٩٨/٠٢/١٦

آشنایی با شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

امام خمینی می فرمایند : با هماهنگی و نظم در تبلیغات تمام دسیسه‌های دشمن خنثی می‌شود. متن کامل