رژیم اشغالگر قدس (اسرائیل) در کلام امام راحل

برادران و خواهران باید بدانند که آمریکا و اسرائیل با اساس اسلام دشمنند.

رژیم اشغالگر قدس (اسرائیل) در کلام امام راحل

 

 • من طرفداری از طرح استقلال اسرائیل و شناسایی او را، برای مسلمانان یک فاجعه و برای دولتهای اسلامی یک انفجار می دانم.
 • دولت غاصب اسرائیل با هدفهای که دارد، برای اسلام و ممالک مسلمین خطر عظیم دارد.
 • برادران و خواهران باید بدانند که آمریکا و اسرائیل با اساس اسلام دشمنند.
 • خیال ابلهانه اسرائیل بزرگ ، آنان را به هر جنایتی می کشاند.
 • ملتهای برادر عرب ، و برادران لبنان و فلسطین بدانند که هر چه بدبختی دارند از اسرائیل و آمریکاست.
 • نسبت به اسرائیل ، مسلم است که ما به یک دولت غیر قانونی و غاصب و متجاوز به حقوق مسلمین و دشمن اسلا م ، هیچ گونه کمکی نخواهیم کرد.
 • اسرائیل از نظر اسلام و مسلمین و تمامی موازین بین المللی غاصب و متجاوز است؛ و ما کمترین اهمال و سستی را در پایان دادن به تجاوزات او جایز نمی دانیم.
 • کراراً گفته ام و شنید ه اید: اسرائیل به این قراردادها اکتفا نمی کند و حکومت اعراب را از نیل تا فرات غصبی می داند.
 • اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود.
 • بر هر مسلمانی لازم است که خود را علیه اسرائیل مجهز کند.
 • کسانی که از اسرائیل حمایت می کنند باید بدانند که افعی گزنده را در حمایت خود قوی می کنند.
 • از اسرائیل، این دشمن اسلام و عرب جانبداری نکنید، که این افعی افسرده اگر دستش برسد بر صغیر و کبیر شما رحم نمی کند.
 • بر همه آزادیخواهان جهان است که با ملت اسلام هم صدا شده، تجاوزات غیر انسانی اسرائیل را محکوم نمایند.
 • ایران دشمن سر سخت اسرائیل بوده و هست.
 • ما اسرائیل را رد خواهیم کرد و هیچ رایطه ای با او نخواهیم داشت، او دولت غاصب است و با ما دشمن.
 • من به جمیع دول اسلام، و مسلمین جهان در هر جا هستند اعلام می کنم که ملت عزیز شیعه از اسرائیل و عمال اسرائیل متنفرند، و از دولتهایی که با اسرائیل سازش می کنند متنفر و منزجرند.
 • ما با اسرائیل چون غاصب است و در حال جنگ است با مسلمین، روابطی نخواهیم داشت.
 • اسرائیل حقوق مردم عرب را غصب کرده است، با او مخالفت خواهیم کرد.
 • اسرائیل در حال جنگ با مسلمین است و غاصب سرزمینهای برادران ما می باشد، ما به آن نفت نخواهیم داد.
 • اسرائیل مطرود ماست؛ و ما برای همیشه نه نفت به او می دهیم و نه آن را به هیچ وجه [به رسمیت] می شناسیم.
 • تا ملتهای اسلامی و مستضعفان جهان بر ضد مستکبران جهانی و بچه های آنان، خصوصاً اسرائیل غاصب قیام نکنند، دست جنایتکار آنان از کشورهای اسلامی کوتاه نخواهد شد.
 • اسرائیل غاصب است و هر چه زودتر باید فلسطین را ترک کند.و تنها راه حل این است که برادران فلسطینی هر چه زودتر این ماده فساد را نابود گردانند و ریشه استعمار را در منطقه قطع کنند، تا آرامش به منطقه باز گردد.
 • وظیفه ملت غیور ایران است که از منافع آمریکا و اسرائیل در ایران جلوگیری کرده، و آن را مورد هجوم قرار دهند.
 • دولتهای ممالک نفت خیز اسلامی لازم است از نفت و دیگر امکاناتی که در اختیار دارند، به عنوان حربه علیه اسرائیل و استعمارگران استفاده کنند.
 • لازم است بر دول اسلامی خصوصاً، و بر سایر مسلمین عموماً، که دفع این ماده فساد را به هر نحو که امکان دارد بنمایند.
 • این ماده فساد که در قلب ممالک اسلامی، با پشتیبانی دول بزرگ جایگزین شده است و ریشه های فسادش هر روز ممالک اسلامی را تهدید می کند، باید با همت ممالک اسلامی و ملل بزرگ اسلام ریشه کن شود.

 

 


خروج