1399/03/27
اوحدی:

امروز دنیا شاهد خوی ضد بشری آمریکاست

تمدن واقعی دفاع از حقوق بشر نزد اسلام است

 امروز دنیا شاهد خوی ضد بشری آمریکاست

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و ایثارگران در نشست کشوری هم اندیشی برگزاری مراسم بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی که صبح امروز در دفتر مرکزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد گفت: امسال مواجه هستیم با اعتراضات به سیاست ها و رفتار نژادپرستاته در آمریکا. همه دنیا شاهد خوی ضد بشری آمریکا هستند. دیدیم که در سوئیس بزرگترین تظاهرات ضد حقوق بشری علیه آمریکا به راه افتاد که بی سابقه بود. امسال ما باید با جدیت بیشتری شاهد خیزش عمومی به سمت افشای ماهیت ضد بشری آمریکا باشیم.

وی گفت: در سال 1360 در اوج مظلومیت و جنگ بودیم. با پشتوانه کشورهای عرب و غربی و در تیرماه بیشترین جنایات علیه مسوولان و مردم ما اتفاق افتاد. دنیای استکبار در باور خودش فکر می کرد همه چیز تمام شده است و همه ظرفیت شان را به کار گرفتند. اما امروز ایران در چه شرایطی است. بزرگترین جنایت را رژیم بعث عراق با پشتیبانی غربی ها در بمباران شیمیایی سردشت انجام دادند. ما امروز شاهد افشای چهره کریه استکبار در دنیا هستیم.

اوحدی تاکید کرد: تمدن واقعی دفاع از حقوق بشر نزد اسلام است.


خروج