تاریخ خبر: ١٣٩٨/١١/٢٤

کشور را براساس مکتب سپهبد شهید سلیمانی اداره کنیم

کی از مهمترین پیام‌های مکتب شهید سلیمانی تلاش شبانه‌روزی و بی‌منت برای مردم است متن کامل