تاریخ خبر: ١٣٩٨/١٠/١٠

حماسه با شکوه 9دی در خلیل آباد برگزار شد

۹ دی برای هميشه در تاريخ ايران ماندگار شد متن کامل