تاریخ خبر: ١٣٩٨/٠٥/١٢

درسهایی از ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س)

تمام دوران زندگی و ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) الگویی است برای کسانی که می خواهند در دنیا و آخرت سعادتمند شوند ما در اینجا تنها به گوشه ای از این الگوهای اخلاقی و تربیتی اشاره می کنیم متن کامل