تاریخ خبر: ١٣٩٨/١٠/١١

مراسم یوم الله نهم دی در شهرستان تایباد برگزار گردید

جامعه یکپارچه، معتقد و مسلمان ایران، در مقابل خواسته‌های دشمن خواهد ایستاد. متن کامل