تاریخ خبر: ١٣٩٨/١٠/١٠

مراسم یوم الله نهم دی در گناباد برگزار گردید

قصد دشمن ایجاد تقابل با نظام است متن کامل